Billyvind AB

Ambitionen är att bli en värdefull aktör i balansen mellan större ägare och lokal intresse

 

Om oss

Billyvind finns mer än femton års erfaranhet av lönsamma vindkraftsatsningar

Affärsidén är att söka marklägen, upprätta ansökningshandlingar och vara en framtida partner tillsammans med markägare och större finansiärer.

Kunskap om den svenska elförsörjningen och el-marknaden ligger bakom ambitionen att investera i vindkraft. I ledningen för Billyvind finns mer än femton års erfarenhet av lönsamma vindkraftsatsningar samt kunskap om regelverk.

Ansökningsförfarandet

Billyvind sköter hela ansökningsförfarandet och, om tillstånd erhålls, bildas ett produktionsbolag för vindkraftverk hos just den markägaren. Om det inte blir tillstånd kostar det inte markägaren något. Om tillståndet erhålls medverkar Billyvind med inledande upphandling av vindkraftverk och tecknande av elnätavtal.

Framtida partner

Billyvind avser kvarstå som delägare till 10 procent. Därigenom skapas en plattform för framtida samarbete med andra vindkraftproducerande bolag. Möjlighet finns till gemensam upphandling av service, försäkringar mm.

Försäljning av elproduktion

Billyvind som har stor kunskap av försäljning av el och elcertifikat handlägger denna arbetsuppgiften. Det sker till marknadsmässiga villkor.


 
 

Billyvind AB

Pistolvägen 10
226 49  Lund
Tel: 046-18 84 32