En värdefull aktör i balansen mellan markägare, lokala intressenter och finansiärer.

Billyvind bildades 2007. Det ägs av cirka 80 aktieägare. Affärsidén är att söka marklägen, upprätta ansökningshandlingar och vara en framtida partner tillsammans med markägare, lokala intressenter och i förekommande fall större finansiärer.

Bolaget har inga anställda. Medarbetarna verkar från egna bolag. På kort sikt genomför Billyvind ansöknings- och tillståndsförfarandet. På längre sikt kvarstår Billyvind som delägare i elproducerande bolag.

Kunskap om den svenska elförsörjningen och el-marknaden ligger bakom ambitionen att investera i vindkraft. I Billyvind finns mer än tjugo års erfarenhet av lönsamma vindkraftsatsningar samt kunskap om regelverk.

Billyvind sköter hela ansökningsförfarandet och, om tillstånd erhålls, bildas ett produktionsbolag för vindkraftverk hos just den markägaren. Om det inte blir tillstånd kostar det inte markägaren något. Om tillståndet erhålls medverkar Billyvind med inledande upphandling av vindkraftverk och tecknande av elnätavtal.

Billyvind avser kvarstå som delägare till 10 procent. Därigenom skapas en plattform för framtida samarbete med andra vindkraftproducerande bolag. Möjlighet finns till gemensam upphandling av service, försäkringar mm.

Billyvind som har stor kunskap av försäljning av el och elcertifikat handlägger denna arbetsuppgift. Det sker till marknadsmässiga villkor.

Kontakta oss

Billyvind AB

Pistolvägen 10
226 49  Lund
Tel: 046-18 84 32

Billyvind VD, Ledamot
Civilekonom Jur kand

Ordförande
Civilekonom

Ledamot
Civilingenjör

Ledamot

Uppdaterad 20230529